Omfangsundersøkelse om voldtekt

I dag lanserte NKVTS og Justisdepartementet en helt fersk omfangsundersøkelse om vold i nære relasjoner og voldtekt.

Vi i Stopp Voldtekt er svært glad for denne undersøkelsen. Den har vært etterspurt av mange, og da vi lanserte våre 12 krav i 2012 var en omfangsundersøkelse også ett av våre krav.

Omfangsundersøkelser bør gjennomføres med jevne mellomrom for å følge utviklingen, og sammen med annen forskning danner det et bedre gunnlag for å utarbeide og iverksette gode tiltak som forebygger og sikrer god oppfølging og behandling av voldtektssaker. Kunnskap er viktig!

Her kan du lese hele undersøkelsen.

Reklamer

Oslo og voldtekt

I dag våknet Oslos befolkning til nyhetene om at et flertall av kvinner som blir utsatt for voldtekt er såkalt vanskeligstilte av ulik karakter. Mange slet med psykiske problemer.

Rapporten er fra Oslopolitiet, fra 2011. Analysene er basert på anmeldte voldtekter i 2010.

Undertegnede fikk kaffen i vrangstrupen. Her blir en sittende igjen med et bilde av at voldtatte kvinner er ” svake og syke”. Forskerne som blir intervjuet i NRKs artikkel på nett tar alle forbehold. Psykologen som ble intervjuet live, gjorde det nærmest ikke.  Det er en kjensgjerning at det er store mørketall når det gjelder antall voldtekter. Kun et fåtall voldtekter blir anmeldt og tallene svinger. En av hovedoppgavene er å få kvinner som er voldtatt til å anmelde. Hovedansvaret har myndigheter, politi og rettsvesen.

Men media og fagpersoner har også et ansvar. Hvordan formulerer man meninger om noe som alle har en mening om, og som er preget av mørketall? Myter oppstår lett, såkalte sannheter likeså. Her må media og andre være nøye med hvordan man formulerer seg, så ikke usanne bilder blir til fakta. Det er meget mulig at mange kvinner som er utsatt for voldtekt sliter med psykiske lidelser, men det dekker ikke hele bildet.

Vi er bekymret for stereotypiseringer av voldtektsofre, som i verste fall kan medføre følelsen av ekstra skyld og færre anmeldelser.  All forskning rundt voldtekt er gode bidrag i å kartlegge og derav utarbeide tiltak. Politiets rapport faller innunder den kategorien. Alt må leses og tolkes med forbehold. Den omtalte rapporten fra Politiet i Oslo konkluderer delvis med: ”Antallet anmeldelser sank fra 2009 til 2010. Det synes ikke være noen grunn til alarmberedskap.” Året etter, 2011, var det mørkeste året for Oslopolitiet, med over 50 overfallsvoldtekter. Dette kunne være grunnlag for å slakte politiets arbeid, men det gjøres ikke. Nettopp fordi man vet at det ikke er grunnlag for det.

Vi tilhører en tverrpolitisk ressursgruppe mot voldtekt, som har kommet fram til mange gode forslag mot voldtekt.https://stoppvoldtekt.wordpress.com/vare-krav/ Vi trenger mer forskning, men mindre stigmatiseringer.

Tone Dahl og Anne Cathrine Berger, bystyrepolitikere, AP.

(Innlegget ble publisert på Dagsavisens Nye Meninger 3.juli 2012)

Mer handling!

Alle som får en gave vet at de må gjengjelde den. Det er litt over to uker siden Aksjon stopp voldtekt ga samtlige stortingspolitikere en politisk gavepakke bestående av tolv krav og løsningsforslag. I går kom ”Handlingsplanen mot voldtekt 2012-2014”.  Da ble det klart at vi har gitt en BMW og fått gammel sykkel tilbake.

Handlingsplanen innfrir kun to og ett halvt av våre tolv krav:

Myndighetene har igjen lovet å gjennomføre en omfangsundersøkelse av hvor mange som blir voldtatt. Ett poeng!

De styrker skolens rolle som forebygger. Ett poeng!

De skal lage en nettportal om voldtekt med spørsmål/svar tjeneste. Ett halvt poeng!

”Voldtekt er den verste forbrytelsen som kan skje et menneske!” sa helseminister Anne Grethe Strøm Eriksen under pressekonferansen for handlingsplanen i går. Da burde hun ikke bare si at skolehelsetjenesten har en viktig rolle som forebygger, men faktisk sørge for at minstestanderen til helsedirektoratet for antallet elev per helsesøster blir etterlevd. (Aksjonens krav nr. 5)

”Politiet må prioritere voldtektsetterforskning”, sa justisminister Grete Faremo. Men tiltakene på for å styrke etterforskningen består av fagseminarer og kompetanseheving. KRIPOS-enheten for seksualforbrytelser har i dag IKKE døgnbemanning. De skal bistå politikontorer over hele landet, men kun hvis telefonen kommer inn i normal arbeidstid, som om voldtekt skjer mellom ni og fem på hverdager.  I handlingsplanen lover man ikke mer midler til enheten, men en evaluering. Det blir altfor altfor svakt. (Aksjonens krav nr. 10)

Voldtekt er ikke sektorinndelt, og det er bra at fire departement går sammen om en handlingsplan. Men den lover lite handling og er full av ord som vurdere, evaluere og fagseminar.  Hvis voldtekt er den mest alvorlige forbrytelsen et menneske kan utsettes for, så burde man kunne love forpliktende tiltak.

Vi venter fortsatt på gave, kjære ministere, for vi kommer ikke langt med en sykkel.

av Hannah Helseth, på vegne av Aksjon Stopp Voldtekt

Fra ord til mange handlinger

I dag lanseres endelig den etterlengtede Handlingsplanen mot voldtekt fra Regjeringen, og Aksjon Stopp Voldtekt er svært spent på om våre 12 krav er med i planen. I alt 35 tiltak skal presenteres på en pressekonferanse klokken 14:30. Det er avgjørende at disse tiltakene forplikter slik at departementene følger opp og iverksetter det de nå lover i planen. 

Samtidig som planen lanseres, kjører også Amnesty International Norge i gang kampanjen «Nei er nei» der de i samarbeid med Try Reklamebyrå har laget en fantastisk video. Den kan dere se ved å gå inn på nettsiden. I denne videoen kan du faktisk være med å avgjøre slutten – signer aksjonen og se hva som skjer med filmen til slutt! Denne kampanjen viser at det nytter å engasjere seg i kampen mot voldtekt. Selv en signatur er viktig, fordi når vi engasjerer oss tar vi et standpunkt, vi setter standarden for hvilke holdninger vi ønsker, og hvilke vi ikke aksepterer. Spre gjerne videoen i sosiale medier og fortell alle du kjenner om den!

I går mottok vi også en annen god nyhet;

Sex & Politikk har fått innvilget sin søknad om midler til å utvikle undervisningsmateriell til skoler om grensesetting og voldtekt. Sex & Politikk har allerede utviklet materiell for seksualundervisningen gjennom prosjektet Uke Sex. Dette er en organisasjon med mye kompetanse på feltet, og at dette nye prosjektet nå kan utvikles, betyr at det vil bli enklere å gi elever bedre undervisning og kunnskap om voldtekt og andre seksuelle krenkelser. Flere lærere vi har snakket med forteller at de tror ressurser og informasjonstilgang for lærere vil gjøre dem bedre rustet til å undervise i dette på skolen.

Det er fantastisk å se at det skjer ting – og at engasjement nytter!

Vi venter spent på tiltakene i handlingsplanen – følg med her inne, på twitter og facebook underveis i pressekonferansen.

Fra Fest til Forbrytelse

12 krav presenteres på seminar om voldtekt!

Førstkommende onsdag holdes seminaret Fra fest til forbrytelse – hvordan og hvorfor? Om festrelatert voldtekt i Oslo på Litteraturhuset i Oslo fra kl. 08:30 til 11:00.

Hvem skjuler seg bak tallene i voldtektsstatistikken? Bryr menn seg egentlig om voldtekt? Og hva er de viktigste utfordringene fremover når det gjelder å bekjempe voldtekt? Frokostseminar om festrelatert voldtekt, arrangert av Amnesty International, Antirasistisk Senter og Politiet i Oslo, der teoretikere og praktikere deler kunnskap og erfaring for å skape større åpenhet rundt et taushetsbelagt tema.

Seminaret arrangeres av Amnesty International, Politiet i Oslo og Antirasistisk Senter.

Seminaret er åpent for alle, men på grunn av servering ønskes påmelding til: http://www.formstack.com/forms/?1187910-wa6oBTnrt2,

Vi håper så mange som mulig vil delta på seminaret.

Hannah Helseth, sosiolog og forfatter, vil presentere 12 krav og flere spennende innledere deltar:

Program for dagen: 

Åpning
• John Peder Egenæs, Amnesty International

HerStory: Hvem er den voldtektsutsatte?
• Hege Salomon, bistandsadvokat
Voldtektsofrene forteller
• Helle Nesvold, overlege på overgrepsmottaket i Oslo
Hvem møter vi på voldtektsmottaket?

HiStory: Bryr menn seg om voldtekt?
• Bjørn Løvland, Reform
Gutters dilemmaer
• Shoaib Sultan, Antirasistisk Senter
Om å stå i et utfordrende krysspress
• Mohammed Sarmadawy, Wise Guys
Russeaksjon mot voldtekt

Utfordringer 
• Hannah Helseth, sosiolog og forfatter
Tolv krav
• Hanne Kristin Rohde, Politiet i Oslo
Kort oppsummering fra politiets ståsted med fokus på utfordringer
• Patricia Kaatee, Amnesty International
Et nei er et nei!
• Ola Elvestuen, byråd, Oslo Kommune
Status på arbeidet med Oslos Handlingsplan mot voldtekt
• Astrid Aas Hansen, statssekretær, Justisdepartmentet
Status på arbeidet med nasjonal Handlingsplan mot voldtekt

Oppsummering av formiddagen
• Lisa Arntzen, Voldtektsinitativet

Ordstyrer 
• Kari Helene Partapuoli, Antirasistisk Senter

Aksjon Stopp Voldtekt møter politikerne

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Under lanseringen i dag møtte aksjonsgruppa statssekretærer og stortingsrepresentanter i vandrehallen på Stortinget for å overlevere de 12 krav.

Det var bred enighet om at vi alle kan bekjempe voldtekt hvis vi jobber sammen.

De 12 krav ligger nå i posthylla til hver enkelt stortingsrepresentant, og kravene er sendt til ordførere, politikere, ungdomspartier, organisasjoner og andre engasjerte personer.

Vi håper alle vil ta i bruk denne gavepakken, og kommer til å følge opp underveis!

Mvh. Aksjon Stopp Voldtekt

Sviket mot de voldtatte

Politikerne svikter når TV-kameraene skrus av, skriver kvinnene bak en ny aksjon.

Hver såkalte voldtektsbølge skaper avisoverskrifter og frykt. Noen ganger et fakkeltog. Noen ganger råd om hvordan kvinner skal te og kle seg. Men alltid politikere som sier at nå skal ord bli til handling. Så blekner overskriftene, og feilene som har blitt begått blir ikke rettet opp. Medietrykket avtar, men anmeldelsene fortsetter å fylle politiskuffer. Det som fikk forsider og fakkeltog i fjor, blir forbigått i stillhet i år. I voldtektsåret 2011 økte antall anmeldte voldtekter i hovedstaden med 30 prosent. Det har ikke blitt bedre. I løpet av de første 91 dagene i 2012 mottok Oslo politiet 76 voldtektsanmeldelser. Det er nesten én hver dag, og dette er bare i én by. Samtidig vet vi at kun halvparten av de som oppsøker overgrepsmottaket i Oslo velger å anmelde overgrepet.

Vi trenger ikke bruke mørketall for å skremme. Du bør være skremt allerede. Derfor har vi gått sammen på tvers av profesjoner, politiske preferanser, og organisasjoner. Vi har lest, diskutert og hentet inn fagekspertise som har dannet grunnlaget for tolv krav. Vi kaller oss «Stopp Voldtekt», fordi den vedvarende voldtektsflommen kan stanses. De tolv kravene er en politisk gavepakke til alle politiske partier, organisasjoner og enkeltaktører som vil gjøre ord til handling. I Norge satses det ikke på forebygging mot voldtekt. Abort er lovlig. Voldtekt er ulovlig. Et slikt enkelt faktum gjør dette til en dårlig vits: I 2011 var 29 millioner satt av til abortforebyggende tiltak, men ikke et øre var merket av til voldtektsforebygging. Hvis du blir voldtatt, har du ingen garanti for at et overgrepsmottak kan ta imot deg. Ved 10 av de 14 største overgrepsmottakene er det ventetid for å bli undersøkt. Du leste riktig. Voldtektsofre må stå i kø for å bli undersøkt av kompetent personale: «Vi har ingen beredskap på overgrepsmottaket, noe som gjør at sykepleierne og legene kun kommer om de vil og har anledning», sa sykepleierkoordinator for voldtektsmottaket i Kristiansand, Elin Bredal Solheim til TV2 for en tid tilbake.

I verste fall risikerer den utsatte å vente en dag før man kan dusje eller bytte klær. Helsedirektoratet har foreslått en lovfesting av overgrepsmottak, men departementet gjør det de kan best i voldtektssaker. De lover å følge opp, men så gjør de ikke det. Voldtektsanmeldelser henlegges ofte grunnet manglende etterforskning. En ansatt ved et overgrepsmottak på Østlandet kjørte rundt til de ulike politistasjoner for å levere bevismateriale, fordi politiet ikke gjorde jobben sin. Bedre etterforskning vil bety styrket rettssikkerhet både for den fornærmede og den anmeldte. En måte å styrke etterforskningen, særlig der gjerningspersonen er ukjent, er bruk av DNA. Men også der svikter myndighetene. Behandlingstiden for DNA-analyse hos Folkehelseinstituttet avdeling for biologiske spor (tidl. Rettsmedisinsk) er lang. Ofte tar det flere måneder å få en analyse som teknisk sett tar noen timer å gjennomføre.

Voldtekt er ikke som annen kriminalitet. Fortsatt lever fordommer om det verdige og uverdige offeret i den norske rettsstat. I 2010 anmeldte en kvinne fire menn for voldtekt. Ett år senere blir fire menn frifunnet av Oslo tingrett. Det at kvinnen kvelden før voldtekten hadde frivillig sex med en annen mann, var en del av begrunnelsen for frifinnelsen. «Retten feller ingen moralsk dom over NN, men konstaterer at hun i beruset tilstand ikke er fremmed for å kunne ha sex med menn hun ikke kjenner så godt. Dette har bevismessig betydning i relasjon til å forstå hennes handlemåte i forhold til de tiltalte» står det å lese i dommen. At retten selv konstaterer at de ikke feller en moralsk dom over kvinnen betyr ikke at de ikke gjør det. Moralen her er klar og tydelig, har en kvinne frivillig sex med en hun ikke kjenner godt, mister hun sin renhet og ære. Og er hun ikke ærbar, så er hun voldtektsbar. Voldtektsutvalget foreslo i 2008 en kompetanseheving av jury, meddommere og dommere i voldtektssaker. Det har enda ikke blitt gjort. Hvor mange dommer som denne kan rettsstaten Norge tåle før det skjer?

Våre tolv krav handler om forebygging, etterforskning, rettsforfølgelse og oppfølgning av voldtektsutsatte. De er konkrete og gjennomførbare. Stopp Voldtekt består av frivillige fagpersoner, politikere, forskere, tillitsvalgte i fagbevegelsen og næringslivsaktører. Men først og fremst er vi aktivister mot voldtekt og for rettssikkerhet. Vi er tverrpolitiske og tverrfaglige, og når vi kan bli enes om kravene så vil mange kunne gjøre det. Våre krav ligger samlet på stoppvoldtekt.wordpress.com Vi tilgir dere, politikere, for alt dere ikke har gjort, men nå er tålmodigheten slutt.

På vegne av «Stopp Voldtekt», 

Hege Salomon, Heidi Nordby Lunde, Hilde Vanvik, Ragnhild Hennum, Patricia Kaatee, Hannah Helseth og Lisa Arntzen

Les: På trykk i Dagbladet 06.06.12