Omfangsundersøkelse om voldtekt

I dag lanserte NKVTS og Justisdepartementet en helt fersk omfangsundersøkelse om vold i nære relasjoner og voldtekt.

Vi i Stopp Voldtekt er svært glad for denne undersøkelsen. Den har vært etterspurt av mange, og da vi lanserte våre 12 krav i 2012 var en omfangsundersøkelse også ett av våre krav.

Omfangsundersøkelser bør gjennomføres med jevne mellomrom for å følge utviklingen, og sammen med annen forskning danner det et bedre gunnlag for å utarbeide og iverksette gode tiltak som forebygger og sikrer god oppfølging og behandling av voldtektssaker. Kunnskap er viktig!

Her kan du lese hele undersøkelsen.

Reklamer