Omfangsundersøkelse om voldtekt

I dag lanserte NKVTS og Justisdepartementet en helt fersk omfangsundersøkelse om vold i nære relasjoner og voldtekt.

Vi i Stopp Voldtekt er svært glad for denne undersøkelsen. Den har vært etterspurt av mange, og da vi lanserte våre 12 krav i 2012 var en omfangsundersøkelse også ett av våre krav.

Omfangsundersøkelser bør gjennomføres med jevne mellomrom for å følge utviklingen, og sammen med annen forskning danner det et bedre gunnlag for å utarbeide og iverksette gode tiltak som forebygger og sikrer god oppfølging og behandling av voldtektssaker. Kunnskap er viktig!

Her kan du lese hele undersøkelsen.

Reklamer

Oslo og voldtekt

I dag våknet Oslos befolkning til nyhetene om at et flertall av kvinner som blir utsatt for voldtekt er såkalt vanskeligstilte av ulik karakter. Mange slet med psykiske problemer.

Rapporten er fra Oslopolitiet, fra 2011. Analysene er basert på anmeldte voldtekter i 2010.

Undertegnede fikk kaffen i vrangstrupen. Her blir en sittende igjen med et bilde av at voldtatte kvinner er ” svake og syke”. Forskerne som blir intervjuet i NRKs artikkel på nett tar alle forbehold. Psykologen som ble intervjuet live, gjorde det nærmest ikke.  Det er en kjensgjerning at det er store mørketall når det gjelder antall voldtekter. Kun et fåtall voldtekter blir anmeldt og tallene svinger. En av hovedoppgavene er å få kvinner som er voldtatt til å anmelde. Hovedansvaret har myndigheter, politi og rettsvesen.

Men media og fagpersoner har også et ansvar. Hvordan formulerer man meninger om noe som alle har en mening om, og som er preget av mørketall? Myter oppstår lett, såkalte sannheter likeså. Her må media og andre være nøye med hvordan man formulerer seg, så ikke usanne bilder blir til fakta. Det er meget mulig at mange kvinner som er utsatt for voldtekt sliter med psykiske lidelser, men det dekker ikke hele bildet.

Vi er bekymret for stereotypiseringer av voldtektsofre, som i verste fall kan medføre følelsen av ekstra skyld og færre anmeldelser.  All forskning rundt voldtekt er gode bidrag i å kartlegge og derav utarbeide tiltak. Politiets rapport faller innunder den kategorien. Alt må leses og tolkes med forbehold. Den omtalte rapporten fra Politiet i Oslo konkluderer delvis med: ”Antallet anmeldelser sank fra 2009 til 2010. Det synes ikke være noen grunn til alarmberedskap.” Året etter, 2011, var det mørkeste året for Oslopolitiet, med over 50 overfallsvoldtekter. Dette kunne være grunnlag for å slakte politiets arbeid, men det gjøres ikke. Nettopp fordi man vet at det ikke er grunnlag for det.

Vi tilhører en tverrpolitisk ressursgruppe mot voldtekt, som har kommet fram til mange gode forslag mot voldtekt.https://stoppvoldtekt.wordpress.com/vare-krav/ Vi trenger mer forskning, men mindre stigmatiseringer.

Tone Dahl og Anne Cathrine Berger, bystyrepolitikere, AP.

(Innlegget ble publisert på Dagsavisens Nye Meninger 3.juli 2012)

Mer handling!

Alle som får en gave vet at de må gjengjelde den. Det er litt over to uker siden Aksjon stopp voldtekt ga samtlige stortingspolitikere en politisk gavepakke bestående av tolv krav og løsningsforslag. I går kom ”Handlingsplanen mot voldtekt 2012-2014”.  Da ble det klart at vi har gitt en BMW og fått gammel sykkel tilbake.

Handlingsplanen innfrir kun to og ett halvt av våre tolv krav:

Myndighetene har igjen lovet å gjennomføre en omfangsundersøkelse av hvor mange som blir voldtatt. Ett poeng!

De styrker skolens rolle som forebygger. Ett poeng!

De skal lage en nettportal om voldtekt med spørsmål/svar tjeneste. Ett halvt poeng!

”Voldtekt er den verste forbrytelsen som kan skje et menneske!” sa helseminister Anne Grethe Strøm Eriksen under pressekonferansen for handlingsplanen i går. Da burde hun ikke bare si at skolehelsetjenesten har en viktig rolle som forebygger, men faktisk sørge for at minstestanderen til helsedirektoratet for antallet elev per helsesøster blir etterlevd. (Aksjonens krav nr. 5)

”Politiet må prioritere voldtektsetterforskning”, sa justisminister Grete Faremo. Men tiltakene på for å styrke etterforskningen består av fagseminarer og kompetanseheving. KRIPOS-enheten for seksualforbrytelser har i dag IKKE døgnbemanning. De skal bistå politikontorer over hele landet, men kun hvis telefonen kommer inn i normal arbeidstid, som om voldtekt skjer mellom ni og fem på hverdager.  I handlingsplanen lover man ikke mer midler til enheten, men en evaluering. Det blir altfor altfor svakt. (Aksjonens krav nr. 10)

Voldtekt er ikke sektorinndelt, og det er bra at fire departement går sammen om en handlingsplan. Men den lover lite handling og er full av ord som vurdere, evaluere og fagseminar.  Hvis voldtekt er den mest alvorlige forbrytelsen et menneske kan utsettes for, så burde man kunne love forpliktende tiltak.

Vi venter fortsatt på gave, kjære ministere, for vi kommer ikke langt med en sykkel.

av Hannah Helseth, på vegne av Aksjon Stopp Voldtekt

Fra ord til mange handlinger

I dag lanseres endelig den etterlengtede Handlingsplanen mot voldtekt fra Regjeringen, og Aksjon Stopp Voldtekt er svært spent på om våre 12 krav er med i planen. I alt 35 tiltak skal presenteres på en pressekonferanse klokken 14:30. Det er avgjørende at disse tiltakene forplikter slik at departementene følger opp og iverksetter det de nå lover i planen. 

Samtidig som planen lanseres, kjører også Amnesty International Norge i gang kampanjen «Nei er nei» der de i samarbeid med Try Reklamebyrå har laget en fantastisk video. Den kan dere se ved å gå inn på nettsiden. I denne videoen kan du faktisk være med å avgjøre slutten – signer aksjonen og se hva som skjer med filmen til slutt! Denne kampanjen viser at det nytter å engasjere seg i kampen mot voldtekt. Selv en signatur er viktig, fordi når vi engasjerer oss tar vi et standpunkt, vi setter standarden for hvilke holdninger vi ønsker, og hvilke vi ikke aksepterer. Spre gjerne videoen i sosiale medier og fortell alle du kjenner om den!

I går mottok vi også en annen god nyhet;

Sex & Politikk har fått innvilget sin søknad om midler til å utvikle undervisningsmateriell til skoler om grensesetting og voldtekt. Sex & Politikk har allerede utviklet materiell for seksualundervisningen gjennom prosjektet Uke Sex. Dette er en organisasjon med mye kompetanse på feltet, og at dette nye prosjektet nå kan utvikles, betyr at det vil bli enklere å gi elever bedre undervisning og kunnskap om voldtekt og andre seksuelle krenkelser. Flere lærere vi har snakket med forteller at de tror ressurser og informasjonstilgang for lærere vil gjøre dem bedre rustet til å undervise i dette på skolen.

Det er fantastisk å se at det skjer ting – og at engasjement nytter!

Vi venter spent på tiltakene i handlingsplanen – følg med her inne, på twitter og facebook underveis i pressekonferansen.